Nagroda Lecha Wałęsy

O Nagrodzie Lecha Wałęsy 
Nagroda ustanowiona została przez Fundację „Instytut Lecha Wałęsy" w 2008 roku w ramach programu „Solidarność dla Przyszłości". Nagroda jest wręczana osobom bądź organizacjom działającym na rzecz porozumienia i solidarnej współpracy narodów, wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka. Jest ona wsparciem dla tych, którzy mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata, przeciwstawiać się terrorowi, a poprzez swoje działanie dają nadzieje oraz stwarzają szansę na zmiany polityczne i społeczne.

Na Nagrodę Lecha Wałęsy w 2010 roku składa się czek opiewający na sumę 100 000 dolarów amerykańskich z przeznaczeniem na wsparcie działalności laureata, dyplom oraz statuetka. Wyłącznym Partnerem Nagrody Lecha Wałęsy jest PKO Bank Polski.

Od roku 2008 ceremonia wręczenia Nagrody gromadzi w Gdańsku najznamienitszych gości z Polski i całego świata. Wpisuje się w promocję wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, jako miejsca dyskusji oraz wypracowania propozycji dla wciąż integrującej się Europy i świata. Od roku 2009 uroczystość wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy tradycyjnie odbywa się w dniu urodzin Lecha Wałęsy, 29 września, w historycznych salach Miasta Gdańska. Miejscem ceremonii wręczenia Nagrody jest Dwór Artusa oraz sale Starego Ratusza Gdańskiego, natomiast uroczysta kolacja połączona z wystąpieniem Laureata Nagrody Lecha Wałęsy zaplanowana została w salach Zielonej Bramy. 
Nagroda Lecha Wałęsy przyznawana jest przez Kapitułę w składzie: Lech Wałęsa, b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Vaclav Havel, b. Prezydent Czechosłowacji i Republiki Czeskiej, Stanisław Szuszkiewicz, b. Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, Władysław Bartoszewski, b. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Historia Nagrody Lecha Wałęsy
Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie w 1983 roku było znaczącym wyrazem poparcia międzynarodowej opinii publicznej dla ruchu „Solidarności". Było to wydarzenie, które stanowiło element drogi do wolności i niepodległości Polski. Nagroda Nobla przyznana Liderowi „Solidarności" była ważna dla zwycięstwa nad komunizmem i podtrzymania ducha walki z totalitarnym reżimem. Złamane wprowadzeniem Stanu Wojennego polskie społeczeństwo odebrało ją jako znak nadziei i wsparcia. Ceremonia wręczenia Nagrody w Oslo, przesłanie skierowane, w imieniu pozostającego w kraju męża, przez Panią Danutę Wałęsową było symboliczne dla całego Narodu, pozwoliło wierzyć, że Polacy w swych zmaganiach nie są sami i że świat nie jest obojętny wobec dążeń wolnościowych Polaków.

Kierując się tą myślą i pragnąc wyrazić podziękowanie za wsparcie sprzed 25 lat, w 2008 roku, Lech Wałęsa postanowił ustanowić nagrodę, którą pragnie uhonorować osoby, instytucje lub ruchy społeczne, działające na rzecz porozumienia i solidarnej współpracy narodów, Wolności i promocji wartości, które stanowiły podstawę ruchu „Solidarności". Nagroda Lecha Wałęsy jest wyrazem solidarności ze zmagającymi się w walce o lepsze jutro.

Do tej pory Nagroda została przyznana dwukrotnie w latach 2008 oraz 2009. Jej laureatami byli Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud za promocję dialogu między-religijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie oraz irańskie działaczki na rzecz Praw Człowieka i Praw Kobiet Shadi Sadr oraz siostry Ladan i Roya Boroumand.


Tryb przyznawania Nagrody

Nagroda Lecha Wałęsy przyznawana od 2008 roku. Laureatem Nagrody może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja oraz ruch społeczny działający na rzecz solidarności, wolności i demokracji, która:

 • aktywnie działa na rzecz praw człowieka i obywatela, 
 • charakteryzuje się otwartością na innych oraz tolerancją,
 • promuje ideę globalnej współpracy opartej na uniwersalnych wartościach i poszanowaniu wszystkich ludzi,
 • inspiruje innych do działania zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami.
Nagroda może być przyznana jednemu lub większej liczbie laureatów. Kandydat do Nagrody może być zgłoszony przez każdą osobę fizyczną, osobę prawną, instytucję, organizację, partię polityczną oraz ruch społeczny.

Zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno obejmować:

a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia - w przypadku osoby fizycznej lub nazwę - w przypadku osoby prawnej, instytucji lub ruchu społecznego, a w miarę możności także inne dane identyfikujące tę osobę prawną, instytucję lub ruch społeczny,
b) dane teleadresowe kandydata,
c) życiorys - w przypadku osoby fizycznej lub opis działalności wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń - w przypadku osoby prawnej, instytucji lub ruchu społecznego,
d) opis prowadzonej działalności przez kandydata uzasadniającej zgłoszenie jego kandydatury do Nagrody,

Na Nagrodę składają się dyplom, medal i ekwiwalent pieniężny (100.000,00 USD).

Począwszy od 2009 roku oceny wniosków oraz wyboru laureata bądź laureatów Nagrody dokonuje Kapituła, której przewodniczy Lech Wałęsa.

W skład Kapituły wchodzą:

Vaclav Havel, b. Prezydent Czechosłowacji i Republiki Czeskiej, 
Stanisław Szuszkiewicz, b. Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, 
Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, 
Władysław Bartoszewski, b. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń kandydatów listownie bądź pocztą elektroniczną na adres:

Fundacja „Instytut Lecha Wałęsy" 
00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19,
e-mail: nagroda@walesa.org 
faks: (22) 6251414

Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 15 lipca br.

[Fundacja "Instytut Lecha Wałęsy"]

Laureaci Nagrody Lecha Wałęsy

 • Luiz Inácio Lula da Silva został tegorocznym laureatem Nagrody Lecha Wałęsy Były Prezydent Brazylii uhonorowany zostanie za działania na rzecz pokojowego porozumienia i solidarnej współpracy narodów, w szczególności wzmocnienie na arenie międzynarodowej znaczenia krajów rozwijających się oraz za działania na rzecz ...
  Opublikowane: 05.01.2012, 09:30 przez: admin walesa.tv
 • 2010: Janina Ochojska i Polska Akcja Humanitarna Zaangażowanie Janiny Ochojskiej oraz założonej przez nią organizacji na rzecz pomocy społeczeństwom dotkniętym nieszczęściem zostało docenione. W tym roku kapituła Nagrody Lecha Wałęsy postanowiła uhonorować wieloletnią pracę PAH oraz jej ...
  Opublikowane: 05.01.2012, 09:30 przez: admin walesa.tv
 • 2009: Shadi Sadr, Ladan i Roya Boroumand „za działalność na rzecz praw człowieka w Iranie"Shadi Sadr jest prawniczką i dziennikarką, działaczką na rzecz praw człowieka, w szczególności praw kobiet w krajach muzułmańskich. Od wielu lat jest ...
  Opublikowane: 05.01.2012, 09:32 przez: admin walesa.tv
 • 2008: Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud „za promocję dialogu między-religijnego i wysiłki na rzecz pokoju w na Bliskim Wschodzie"Uzasadnienie przyznania Nagrody Lecha Wałęsy Strażnikowi Dwóch Świętych Meczetów Królowi Abdullahowi Bin Abdulazizowi Al Saudowi„W ...
  Opublikowane: 05.01.2012, 09:31 przez: admin walesa.tv
Wyświetlanie postów 1 - 4 z 4. Zobacz więcej »